Úvodní stránka

Nezisková organizace Knowtech z. s. – zapsaný spolek, byl v roce 2016 založen za účelem:

propagace a prosazování principů občanské společnosti, posilování transparentnosti právního prostředí,

podpory tvůrčího potenciálu neziskového sektoru se zaměřením na environmentální a společenskou problematiku,

přípravy a realizace projektů a vzdělávacích programů, spolupráce s regionálními, krajskými a zahraničními subjekty,

prezentace pracovních pozic a řemesel, podpory pracovního uplatnění, a to zejména s důrazem na technické obory a zemědělství,

provozu předškolního zařízení se zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí v dětské skupině – dle zákona č. 247/2014 Sb.,

prezentace nových technologií a poznatků pro lékařské a veterinární profese.