KnowTech z. s.

KnowTech z.s. – jsme nezisková organizace – zapsaný spolek, jehož účelem je poradenská a vzdělávací činnost v oblasti informačních technologií, informační a výzkumná činnost pro lékařskou a veterinární oblast, dále odborné poradenství a vzdělávací činnosti ve sportovní, výživové a rehabilitační oblasti a sociální péče.

Zaměřujeme se zejména na:

  • vývoj a výzkum nových IT technologií,
  • rozvoj nových forem spolupráce prostřednictvím projektů se zaměřením do primárního a sekundárního vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví,
  • budování a provoz vzdělávacích a sportovních zařízení,
  • pořádání zážitkových produkcí, výstav a veletrhů, workshopů a seminářů včetně předškolní a mimoškolní výchovy a vzdělávání.