VČELKA a ČMELDA letí z úlu

zažitkové a současně naučné probouzení hmyzu, který děti znají ze svého nejbližšího okolí.

Co s sebou: lucernička, buřt

Kde: sraz před RC Čmelda

Termín: 13. 4. 2018

Čas: od 18.00 hod.

Určené pro: akce pro rodiny s dětmi