Dětská skupina VČELKA   

Profesionální a partnerský přístup, vzájemný respekt a úctu a především bezproblémové sladění rodiny s profesí rodiče.

Takovou filozofii nabízíme od 1.dubna 2018 prostřednictvím neziskové organizace KnowTech z. s., která na adrese: Na Kříbě 43, 783 72 Velký Týnec proskytuje služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb. v rámci Dětské skupiny VČELKA s kapacitou 12 dětí.

Dětská skupina byla vybudována a dále je provozována za podpory Evropských sociálních fondů – Operačního programu zaměstnanost, název projektu: Dětská skupina Včelka, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006887 a navazujícího projektu s názvem: Dětská skupina VČELKA II, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016202 s cílem rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen a mužů s dětmi. Dětská skupina VČELKA je tu pro rodiče a jejich děti od pondělí do pátku v čase od 6:30 do 16:00.

Zázemí dětské skupiny se nachází na adrese Na Kříbě 43, 783 72 Velký Týnec. V nově zrekonstruovaných prostorách – bývalá Česká spořitelna. Disponujeme prostornou hernou vybavenou kvalitními hračkami a didaktickými pomůckami, které jsou voleny tak, aby co nejvíce rozvíjely dětskou osobnost, myšlení a tvořivost.

Každý den vedoucí dětské skupiny Veronika Batová společně dalšími tetami připravují pro děti celou řadu aktivit podle individuálních potřeb dětí, jejich schopností    a dovedností s přihlédnutím k věku. Aktivity dětí často propojujeme s aktivitami rodinného centra Čmelda. Pro podrobnější informace o plánované výuce navštivte záložku: Vzdělávací nabídka.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte: Veronika Batová, vedoucí DS Včelka, vcelka@knowtech.cz, tel.: +420 605 532 814.

Přejeme krásný den a těšíme se na setkání s Vámi.