Dětská skupina VČELKAESF

Profesionální a partnerský přístup, vzájemný respekt a úctu a především bezproblémové sladění rodiny s profesí rodiče. Takovou filozofii bude nabízet od 1.dubna 2018 nově nejen obyvatelům obce Velký Týnec nezisková organizace KnowTech z.s.. Která v prostorách bývalé české spořitelny otevře dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Dětskou skupinu VČELKA s kapacitou 12 dětí.

Dětská skupina bude vybudována za podpory Evropských sociálních fondů – operačního programu zaměstnanost. Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006887. Jejím cílem je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen a mužů s dětmi. Dětská skupina VČELKA je tu pro rodiče a jejich děti od pondělí do pátku vždy od 7:00 hodin do 18:00 hodin.

Zázemí dětské skupiny se nachází na adrese Na Kříbě 43, 783 72 Velký Týnec. V nově zrekonstruovaných prostorách – bývalá České spořilny. Jejíž součástí je prostorná herna vybavená kvalitními hračkami a didaktickými pomůckami, které jsou voleny tak, aby co nejvíce rozvíjely dětskou osobnost, jeho myšlení a tvořivost.

Každý den dvě paní učitelky – tety – a vedoucí skupiny připravují pro děti celou řadu aktivit podle individuálních potřeb dětí, jejich schopností a dovedností s přihlédnutím k věku. Aktivity dětí hodláme často propojovat s aktivitami rodinného centra Čmelda. Pro podrobnější informace o plánované výuce navštivte záložku: Vzdělávací nabídka.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte: Jana Dostálková Baciak, ředitelka DS Včelka, vcelka@knowtech.cz, tel.: +420 776 567 957

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.